چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

فیلم نوشته (کارآگاه حقیقی)

من فکر می‌کنم وجدان انسان، یک گام اشتباه در مسیر تکامل بود. ما زیادی به خودآگاهی رسیدیم، طبیعت مفهومی را خلق کرده که از خودش مجزا بود، ما موجوداتی هستیم که طبق قانون طبیعت اصلاً نباید وجود داشته باشیم.
ما موجوداتی هستیم، برده توهم داشتن نفس، پیوستگی احساسی! جوری برنامه‌ریزی‌شده‌ایم که بهمان این باور را می‌دهد برای خودمان کسی هستم؛ 
درحالی‌که درواقع همگی هیچی نیستیم.

Detective Rustin Spencer
True Detective, Season 1, Episode 1

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

کتاب نوشته (وقتی نیچه گریست، اروین یالوم)

خواست دیگران مبنی بر چیزی فوق طبیعی، فقط می‌تواند او را ضعیف کند. انسان را پست‌تر ازآنچه هست می‌کند. من حدس می‌زنم آزادی آن چیزی است که ما را بلند می‌کند و از ورای خودمان بیرون می‌برد!

وقتی نیچه گریست، اروین یالوم

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.