چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

کتاب نوشته (اسکات فیتس جرالد، گتسبی بزرگ)

سی سالگی، نوید ده سال تنهایی، شمار تقلیل یابندهای از دوستان مجرد، کیسه کاستی گیرندهای از شوق، تعداد رو به کاهشی موی سر؛ رویاهای فراموش‌شده‌ای از دورانی به دوران دیگر...

اسکات فیتس جرالد، گتسبی بزرگ

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.

کتاب نوشته (عقاید یک دلقک، هاینریش بل)

امروزه شکل‌های عجیب‌وغریب و ناشناخته‌ای از فحشا وجود دارد که در قیاس با آن، فحشای واقعی، حرفه‌ای شرافتمندانه و درست به‌حساب می‌آید...

عقاید یک دلقک، هاینریش بل

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.

کتاب نوشته (نغمه یخ و آتش: بازی تاج و تخت)

بیشتر ما این مقدار نیرومند نیستیم. شرف در مقایسه با عشق چه ارزشی دارد؟ وظیفه در برابر احساس نوزاد در آغوشت... یا خاطره‌ی لبخند؟ همه باد هواست. ما تنها انسانیم و خدایان ما رو برای عشق ورزیدن خلق کردند. این است شکوه و تراژدی عظیم ما.

نغمه یخ و آتش: بازی تاج و تخت، جرج آر آر مارتین